Elite

Elite Enchantment
Elite Enchantment คือ ระดับที่สามของ Enchant book ผู้เล่นจะต้องใช้ EXP Level สามารถแลกซื้อกับ NPC enchanter ได้ที่ Spawn หรือพิมพ์คำสั่ง /enchanter รายการของ Enchantment ในหมวดหมู่ Elite มีดังนี้
Elite Enchantment ใช้ 2,500 EXP ในการแลกซื้อกับ Enchanter หรือพิมพ์คำสั่ง /enchanter
Enchantment
Tools
Description
Max Level
Anti Gravity
Boots
Super jump.
กระโดดสูง
3
Blind
Swords
A chance of causing blindness when attacking.
มีโอกาสทำให้ติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3
Cactus
Armor
Injures your attacker but does not affect your durability.
ทำให้ผู้ที่มาโจมตีได้รับบาดเจ็บ โดยไม่เสียค่าคงทน
2
Demonforged
Swords
Increases durability loss on your enemy''s armor.
ทำให้ค่าความคงทนเกราะของศัตรูลดลง
4
Ender Slayer
Weapons
Increases damage dealt to Enderman and Ender dragons.
เพิ่มความเสียหายแก่ Enderman และ Ender dragon
5
Execute
Swords
Damage buff when your target is at low HP.
ได้รับสถานะแข็งแกร่งเมื่อศัตรูมีค่า HP ต่ำ
7
Farcast
Bow
Chance to knockback melee attackers by a couple of blocks when they hit you. Increased chance of proccing when your health is low.
มีโอกาสกระแทกให้ศัตรูกระเด็นไปไกลระดับหนึ่ง เมื่อโจมตีคุณ เพิ่มโอกาสเมื่อมี HP ต่ำ
5
Frozen
Armor
Can cause slowness to attacker when defending.
ผู้ที่โจมตีใส่ สามารถติดสถานะเชื่องช้าได้
3
Greatsword
Swords
Multiplies damage against players who are wielding a BOW at the time they are hit.
เพิ่มความเสียหายเมื่อศัตรูใช้ธนู ณ ขณะนั้น
5
Hardened
Armor
Chance to recover durability when damaged.
มีโอกาสฟื้นฟูค่าคงทนเมื่อถูกโจมตี
3
Hijack
Bow
Chance to convert summoned enemy Guardians into your own when they are shot with an arrow.
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนฝั่ง เหล่าลูกน้องที่ถูกอัญเชิญของศัตรู เมื่อเรายิงธนูใส่
4
Impact
Trident
Chance to double dealt damage.
โอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 2 เท่า
4
Infernal
Swords, Axes
Explosive fire effect.
ระเบิด
3
Nether Slayer
Weapons
Increases damage dealt to Blazes and Zombie Pigmen.
เพิ่มความเสียหายแก่ Blaze และ Zombie Pigmen
5
Paralyze
Swords, Axes
Gives lightning effect and a chance for slowness and slow swinging.
สร้างฟ้าผ่า และมีโอกาส ติดสถานะเชื่องช้าและโจมตีช้า
4
Poison
Swords, Axes
A chance of giving poison effect.
มีโอกาสที่จะทำให้ติดสถานะพิษ
3
Poisoned
Armor
Chance to give poison to your attacker.
มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูติดพิษ
4
Pummel
Axes
Chance to slow nearby enemy players for a short period.
มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูที่เป็นผู้เล่น ติดสถานะเชื่องช้า
3
Reaper
Axes
A chance to give your opponent the Wither and Blindness effects while dealing damage.
มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Wither และ ตาบอด ขณะที่ได้รับความเสียหาย
4
Reforged
Weapon, Tools
Protects weapons and tools durability, items will be take longer to break.
อาวุธและเครื่องมือ จะใช้เวลานานขึ้นกว่าจะพัง
10
Rocket Escape
Boots
Blast off into the air at low HP.
กระเด็นไปในอากาศเมื่อมี HP ต่ำ
3
Shackle
Swords
Your attack pulls mob toward you.
การโจมตีของคุณดึงเหล่า Mob มาหาคุณ
3
Shockwave
Chestplate
Chance to push back your attacker when your health is low.
มีโอกาสที่จะผลักศัตรูของคุณกลับไปเมื่อเรามี HP ต่ำ
5
Smoke Bomb
Helmets
When you are near death, you will spawn a smoke bomb to distract your enemies.
เมื่อใกล้ตาย คุณจะสร้างระเบิดควันเพื่อตบตาศัตรู
8
Snare
Bow
Chance to slow and fatigue enemies with projectiles.
มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะเหนื่อยล้า เมื่อโจมตีจากระยะไกล
4
Springs
Boots
Gives jump boost.
ให้สถานะกระโดดสูง
3
Stormcaller
Armor
Strikes lightning on attacking players.
สร้างฟ้าผ่าเมื่อโจมตีผู้เล่น
4
Trap
Swords
Chance to give buffed slowness effect.
มีโอกาสทำให้ติดสถานะเชื่องช้า
3
Trickster
Armor
When hit you have a chance to teleport directly behind your opponent and take them by surprise.
เมื่อโจมตี มีโอกาสที่จะวาร์ปไปข้างหลังศัตรูของคุณทันที
8
Undead Ruse
Boots
When hit you have a chance to spawn zombie hordes to distract and disorient your opponents.
เมื่อโจมตีโดนจะทำให้เกิด ฝูงซอมบี้พุ่งเข้าใส่ศัตรูของคุณ
10
Vampire
Swords
A chance to heal you for up to 3hp a few seconds after you strike.
มีโอกาสที่จะรักษาคุณสูงสุด 3 HP หลังจากคุณโจมตี
3
Venom
Bows
A chance of dealing poison.
มีโอกาสที่จะให้ติดสถานะพิษ
3
Voodoo
Armor
Gives a chance to deal weakness.
มีโอกาสที่ทำให้ติดสถานะอ่อนแอ
6
Wither
Armor
A chance to give the wither effect.
มีโอกาสที่ทำให้ติดสถานะ Wither
5
Last modified 6mo ago