Heroic

Heroic Enchantment
Heroic Enchantment คือ ระดับที่หกของ Enchant book ผู้เล่นจะต้องใช้ EXP Level สามารถแลกซื้อกับ NPC enchanter ได้ที่ Spawn หรือพิมพ์คำสั่ง /enchanter รายการของ Enchantment ในหมวดหมู่ Heroic มีดังนี้
Heroic Enchantment ใช้ 50,000 EXP ในการแลกซื้อกับ Enchanter หรือพิมพ์คำสั่ง /enchanter
Enchantment
Tools
Description
Max Level
Requirement
Alien Implants
Helmets
Heal 2x the HP of normal Implants, and at max level all hunger loss is disabled. Requires Implants III.
รักษา HP ของรากเทียมปกติ 2 เท่าและในระดับสูงสุดการสูญเสียความหิวทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน
3
(ต้องการ Implants III)
Atomic Detonate
Tools
Heroic Enchantment. Summons up to a 7x7 explosion around any blocks you break. Requires Detonate IX enchant on item to apply.
ทำการระเบิดสูงสุด 7x7 รอบบล็อกที่คุณทำลาย
9
(ต้องการ Detonate IX)
Bewitched Hex
Axes
Once a target is affected with Bewitched Hex, a portion of all their outgoing damage is reduced. When attacked, they receives extra damage. Requires Hex IV to apply.
เมื่อเป้าหมายได้รับผลจาก Bewitched Hex ความเสียหายส่วนหนึ่งของพวกเขาจะลดลง เมื่อถูกโจมตี พวกเขาจะได้รับความเสียหายพิเศษ
4
(ต้องการ Hex IV)
Bidirectional Teleportation
Bows
Chance to grapple an enemy towards you.
มีโอกาสที่จะยึดเหนี่ยวศัตรูไว้กับคุณ
4
-
Deep Bleed
Axes
A chance to affect foes with increased slowness and inflict more damage. Requires Bleed VI. มีโอกาสสร้างสถานะเชื่องช้ามากขึ้นแก่ศัตรู และสร้างความเสียหายได้มากขึ้น
6
(ต้องการ Bleed VI)
Demonic Lifesteal
Swords
Heals much more HP at a greatly increased rate compared to normal Lifesteal. Requires Lifesteal V.
ฮีล HP ได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับ Lifesteal แบบปกติ
5
(ต้องการ Lifesteal V)
Divine Enlighted
Armor
High chance of healing lots of HP while taking damage. Requires Enlighted III enchant on item to apply.
มีโอกาสสูงในการได้รับ HP จำนวนมาก ขณะกำลังได้รับความเสียหาย
3
(ต้องการ Enlighted III)
Epidemic Carrier
Leggings
When near death, chance to summons creepers and debuffs to avenge you. Requires Plague Carrier VIII to apply.
เมื่อใกล้ตาย มีโอกาสที่จะเรียกครีปเปอร์ และสถานะผิดปกติมาล้างแค้น
8
(ต้องการ Plague Carrier VIII)
Ethereal Dodge
Armor
Increased proc rate over normal Dodge, with a small chance to gain Speed V for a few seconds on successful dodge. Requires Dodge V.
เพิ่มอัตราการใช้มากกว่า Dodge แบบปกติ โดยมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้รับ Speed V เพียงไม่กี่วินาทีเมื่อหลบสำเร็จ
1
(ต้องการ Dodge V)
Godly Overload
Armor
A very large permanent increase in hearts. Requires Overload III enchant on item to apply.
เพิ่มเลือดเป็นจำนวนมากถาวร
3
(ต้องการ Overload III)
Guided Rocket Escape
Boots
Chance to blast off into the air at low health and briefly gain flight for (level x 1s). Requires Rocket Escape III to apply.
มีโอกาสที่จะระเบิดขึ้นไปในอากาศ ในขณะที่พลังชีวิตต่ำ และได้รับการบินเป็นเวลาสั้น ๆ สำหรับ 1 Level ต่อ 1 วินาที
3
(ต้องการ Rocket Escape III)
Insanity
Axes
You swing your sword like an extreme maniac. Chance to multiplies damage against players who are wielding a SWORD at the time they are hit. Requires Instanity VIII to apply.
คุณแกว่งดาบอย่างบ้าคลั่งสุดขีด โอกาสที่จะทวีคูณความเสียหายกับผู้เล่นที่ถือดาบในเวลาที่ถูกโจมตี
8
(ต้องการ Instanity VIII)
Lethal Sniper
Bows
Increased headshot chance and multiplied damage up to 4.5x. Requires Sniper V enchant on item to apply.
เพิ่มโอกาส headshot และคูณดาเมจมากถึง 4.5 เท่า
5
(ต้องการ Sniper V)
Master Blacksmith
Axes
Chance to heal your most damaged piece of armor by 2-3 durability whenever you hit a player, but when it procs your attack will deal between 75%-100% damage. Requires Blacksmith V enchantment on item to apply.
มีโอกาสในการรักษาชิ้นส่วนเกราะที่เสียหายที่สุดของคุณด้วยความทนทาน 2-3 หน่วยเมื่อคุณโจมตีผู้เล่น แต่เมื่อมันถูกใช้งาน คุณจะสร้างความเสียหายได้ระหว่าง 75% -100% เท่านั้น
5
(ต้องการ Blacksmith V)
Master Inquisitive
Swords
Chance to massively increases EXP drops from mobs. Requires Inquisitive IV enchant on item to apply.
โอกาสที่จะเพิ่ม EXP จาก Mob จำนวนมาก
4
(ต้องการ Inquisitive IV)
Mega Heavy
Armor
Chance to decreases Damage from enemy bows by 10% plus an additional 2% per level. Requires Heavy V to apply.
โอกาสในการลดความเสียหายจากธนูของศัตรู 10% และเพิ่มอีก 2% ต่อเลเวล
5
(ต้องการ Heavy V)
Mighty Cactus
Armor
Heroic Enchantment. Chance to stop enemy attack and injures your attacker but does not affect your durability. Requires Cactus II to apply.
โอกาสในการหยุดการโจมตีของศัตรูและทำให้ผู้โจมตีบาดเจ็บ แต่ไม่ส่งผลต่อความทนทานของคุณ
2
(ต้องการ Cactus II)
Mighty Cleave
Axes
Chance to deals up to 8 damage in up to a 4 block radius. Requires Cleave VII to apply.
โอกาสสร้างความเสียหายสูงสุด 8 ดาเมจในรัศมี 4 บล็อก
5
(ต้องการ Cleave VII)
Paladin Armored
Armor
Negates 10 + 5 per level of enemy sword damage. A chance to be Blessed every time you are struck by an enemy sword. Requires Armored IV.
ลบ 10 + 5 ต่อระดับความเสียหายของดาบศัตรู มีโอกาสที่จะได้รับ Blessed ทุกครั้งที่คุณถูกดาบของศัตรู
4
(ต้องการ Armored IV)
Planetary Deathbringer
Armor
An increased chance to deal 1.5x damage. Requires Deathbringer III enchant on item to apply.
เพิ่มโอกาสที่จะสร้างความเสียหาย 1.5 เท่า
3
(ต้องการ Deathbringer III)
Polymorphic Metaphysical
Boots
A chance to be cured of Slowness when attacked. At max level, you will only be affected approx. 10% of the time. Requires Metaphysical IV to apply.
มีโอกาสที่จะหายจากสถานะเชื่องช้าเมื่อถูกโจมตี ในระดับสูงสุดคุณจะได้รับผลกระทบเพียงประมาณ 10% ของเวลา
4
(ต้องการ Metaphysical)
Reflective Block
Swords
A chance to greatly or completely negate incoming damage while blocking, and to reflect an incoming attack back on the attacker whether you are blocking or not. Requires Block III to apply.
โอกาสที่จะลบล้างความเสียหายที่ได้รับอย่างมากหรือลบล้างโดยสมบูรณ์ ในขณะที่บล็อกและสะท้อนการโจมตีที่เข้ามากลับไปยังผู้โจมตี ไม่ว่าคุณจะบล็อกหรือไม่ก็ตาม
3
(ต้องการ Block III)
Reinforced Tank
Armor
Decreases damage from enemy axes by 6% + 2% per level. Requires Tank IV to apply.
ลดความเสียหายจากขวานศัตรู 6% + 2% ต่อเลเวล
4
(ต้องการ Tank IV)
Shadow Assassin
Swords
The closer you are to your enemy, the more damage you deal (up to 1.875x). However, if you are more than 2 blocks away, you will deal LESS damage than normal. Requires Assassin V. ยิ่งคุณอยู่ใกล้ศัตรูมากเท่าไหร่ คุณก็จะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเท่านั้น (สูงสุด 1.875 เท่า) อย่างไรก็ตามหากคุณอยู่ห่างออกไปมากกว่า 2 บล็อก คุณจะสร้างความเสียหายน้อยกว่าปกติ
5
(ต้องการ Assassin V)
Soul Hardened
Armor
Up to 50% chance to block enemy soul trap, armor takes less durability damage. Requires Hardened III to apply.
มีโอกาสมากถึง 50% ในการบล็อกกับดัก Soul ของศัตรู ชุดเกราะรับความเสียหายจากความทนทานน้อยลง
3
(ต้องการ Hardened III)
Titan Trap
Swords
A chance to give a longer lasting buffed slowness effect. Requires Trap III to apply.
มีโอกาสที่จะให้เอฟเฟกต์เชื่องช้ามีระยะเวลาที่นานขึ้น
3
(ต้องการ Trap III)
Vengeful Diminish
Chestplats
Ensures that the next strike against you only deals 50% of the damage inflicted and any extra above that will be returned to the attacker. Requires Diminish VI enchant on item to apply.
ความเสียหายที่มีต่อคุณในครั้งถัดไป จะสร้างความเสียหายเพียง 50% และส่วนที่เกินไปกว่านั้นจะสนองคืนให้กับผู้ที่โจมตี
6
(ต้องการ Diminish VI)
Last modified 9mo ago