Unique
Unique Enchantment
Unique Enchantment คือ ระดับที่สองของ Enchant book ผู้เล่นจะต้องใช้ XP Level สามารถแลกซื้อกับ NPC enchanter ได้ที่ Spawn หรือพิมพ์คำสั่ง /enchanter รายการของ Enchantment ในหมวดหมู่ Simple มีดังนี้
Unique Enchantment ใช้ XP จำนวน .... ในการแลกซื้อกับ Enchanter หรือพิมพ์คำสั่ง /enchanter
Enchantment
Tools
Description
Max Level
lifebloom
Leggings
Completely heals allies and truces on your death in 10 block radius.
ในระยะ10 บล็อก เมื่อรักษาพันธมิตรสำเร็จ แลกด้วยความตายของคุณ
5
famine
Weapons
A chance to give your opponent the hunger effect.
มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูมีสถาณะหิวโหย
4
obsidiandestroyer
Pickaxes
Chance to instantly break obsidian blocks.
มีโอกาสที่จะทำลายบล็อคออบซิเดียนทันที
5
berserk
Swords, Axes
A chance of strength and mining fatigue.
มีโอกาสที่จะมีสถาณะ แข็งแกร่งและ เหนื่อยล้า
5
ward
Armor
A chance to absorb enemy damage and heal you
มีโอกาสที่จะดูดซับความเสียหายจากศัตรู และรักษาตัวคุณเอง
4
curse
Chestplate
Gives strength, slowness and resistance at low hp.
ได้รับสถาณะแข็งแกร่ง เชื่องช้า และต้านทานเมื่อมี HP ต่ำ
5
endershift
Helmets, Boots
Gives speed/health boost at low hp.
ได้รับสถาณะว่องไว กับ เพิ่มพูนเลือด เมื่อมี HP ต่ำ
3
explosive
Bow
Explosive arrows.
ลูกธนูระเบิด
5
featherweight
Swords, Axes
A chance to give a burst of haste.
มีโอการที่จะได้การระเบิดของสถาณะเพิ่มความเร็วในการขุด
3
molten
Armor
Chance of setting your attacker ablaze.
มีโอกาสที่จะทำให้คนที่มาโจมตีคุณลุกเป็นไฟ
4
ravenous
Swords, Axes
Chance to regain hunger whilst in combat.
มีโอกาสเพิ่มรีค่าความหิว เมื่ออยู่ในการต่อสู้
4
commander
Armor
Nearby allies are given haste.
พันธมิตรที่อยู่ใกล้ๆ ได้รับสถาณะขุดเร็ว
5
selfdestruct
Armor
When close to death, tnt spawns around you to end you and remove your dropped items.
เมื่อใกล้ตาย จะมี ระเบิด TNT เกิดขึ้นรอบๆ เพื่อปลิดชีพคุณ และลบไอเท็มที่คุณดรอป
3
telepathy
Tools
Automatically places blocks broken by tools in your inventory.
จะวางบล็อคที่ทำลายโดยอัตโมมัติ ด้วยเครื่องมือที่อยู่ในช่องเก็บของ
4
sustain
Armor
Chance to regain hunger when getting hit.
มีโอกาสที่จะเพิ่มรีค่าความหิวเมื่อถูกโจมตี
4
skillswipe
Swords
A chance to steal some of your enemy's EXP every time you damage them.
มีโอกาสที่จะขโมย EXP ส่วนนึง ของศัตรูทุกๆ ครั้งที่คุณทำความเสียหายแก่พวกเขา
5
plaguecarrier
Leggings
When near death summons creepers and debuffs to avenge you.
เมื่อมี ครีปเปอร์ ที่ถูกอัญเชิญมา ใกล้ตายและ สถาณะผิดปกติจะถูกส่งไปที่คุณแทน
8
virus
Bow, Crossbow
Multiplies all Wither and Poison effects on the affected target.
ทวีคูณ สถาณะ Wither และพิษ ต่อเป้าหมายที่ได้รับผลของสถาณะ
4
Last modified 1yr ago
Copy link